BoCycle

BoCycle

woensdag 26 december 2012

Tip voor Kerstpuzzel

Voor de puzzelaars die zich het hoofd breken over wat nu het juiste antwoord op de Kerstpuzzel zou kunnen zijn, volgt hier een tip...

Bocycles rekenprogramma
Met Bocycles rekenprogramma heb ik de snelheid uitgerekend waarmee een ligfietser zich voortbeweegt bij een trapvermogen van 150 Watt (gezamenlijk gewicht fietser en fiets is 95kg). Met datzelfde programma kun je ook uitrekenen hoe snel deze ligfiietser met 150 Watt een helling van 2% beklimt en ook weer afdaalt. Daaruit laat zich eenvoudig de gemiddelde snelheid over de 10 km lange heuveltocht berekenen.

Geen opmerkingen: