BoCycle

BoCycle

zaterdag 23 april 2016

Stok voor de muizen

Op een fietstochtje naar Culemborg kwam ik langs paddentrekschermen. Wat zou toch de bedoeling hiervan zijn?...

Padden
Met deze paddentrekschermen wil men voorkomen dat de padden tijdens de paddentrek massaal worden doodgereden op de N225 tussen Amerongen en Elst. En dat woordje "men" staat voor de "Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum". De vrijwilligers van deze vereniging doen dat, zo zegt hun website, als volgt: "In februari worden netten en emmers ingegraven. Langs de N225 staan permanente rasters. De padden lopen langs het net om een doorgang te vinden en vallen in de emmers. Vrijwilligers halen de padden uit de emmers en laten ze aan de andere kant van de weg weer vrij".

En die muizen?
Maar er vallen ook wel eens muizen in die emmers. En daarom luidt de instructie op de paal:"De stokken in de emmers laten. Muizen kunnen dan uit de emmers klimmen"

Waarom?
De trek naar het paringsgebied ligt tussen eind februari en eind april. De terugkeer van de padden vindt veel gespreider plaats tot het eind van de zomer. Maar waarom trekken die padden over die gevaarlijke N225 om vervolgens een paar maanden later weer terug te keren? Het antwoord op deze vragen is te lezen op de website van Staatsbosbeheer Rivierengebied.En zo zie je maar weer:"Op een tocht per fiets, leer je altijd wel iets".