BoCycle

BoCycle

zaterdag 31 oktober 2015

Middelpunt van Nederland

Op 31 oktober bezochten de ligfietsers van “Mooi Bennekom” het meest betwiste middelpunt van Nederland. Maar hoe is het mogelijk dat iets objectiefs als "het middelpunt van Nederland" betwist kan zijn?...

Op Enka
Op het verzamel-/vetrekpunt in Bennekom verschenen 4 trikers, een velomobiliste en een open ligger. De heentocht kenmerkte zich door de vele prachtige herfstkleuren en de vele bladeren op de bospaden. Gelukkig was het de afgelopen week droog weer geweest, want anders zou dat enorme bladerdek op de paden een onbegaanbare glibberpartij hebben opgeleverd. Kenmerkend waren ook de resten van ENKA-fabriek langs de spoorijn in Ede. Het poortgebouw en enkele gevels zijn als monument benoemd en worden in de nieuw te bouwen wijk "Op Enka" geïntegreerd.

"Op ENKA"


...herfstkleuren

Prachtige...

Middelpunt???
Het middelpunt van Nederland ligt tegenover camping "De Goudsberg" bij Lunteren. Een grote steen markeert dit punt. Daar aangekomen legde Bocycle uit wat de oorsprong van dit middelpunt is. In het midden van de vorige eeuw vernam de toenmalige directeur van de plaatselijke VVV (ir. B. Wigman) van een lokale boer dat op dit punt vroeger een steen lag ter markering van het middelpunt van Nederland. Er zou evenveel land ten noorden en ten zuiden van dit punt liggen en evenveel land ten oosten en ten westen ervan (voor de drooglegging van de grote IJsselmeerpolders). Hoe is vastgesteld/gemeten dat dit zogenaamde mediaanpunt nu juist hier bij Lunteren ligt vertelt de overlevering niet. Sterker nog, het aldus gedefinieerde mediaanpunt ligt in werkelijkheid 10 km noordoostelijker. Hoe het ook zij, de directeur van de VVV was een uitstekende marketeer. Hij liet opnieuw een steen leggen op dit zogenaamde middelpunt met de inscriptie "MIDDELPUNT VAN NEDERLAND". Het werd een toeristische trekpleister.

Mooi Bennekom op één van de vele middelpunten van Nederland


Nog meer middelpunten
Maar, zo wist de excursieleider Bocycle te vertellen, er zijn nog veel meer middelpunten in Nederand te onderkennen. Het is maar net welke definitie je hanteert. Op wikipedia is hiervan een aantal voorbeelden gegeven. Het minst omstreden middelpunt is zijns inziens het zwaartepunt. De geoloog Frank Storbeck heeft in 1984 met de computer berekend dat het zwaartepunt van Nederland zuid-oost van Putten ligt. Klik hier voor zijn uitleg over de wetenschappelijke aanpak die hij daarbij hanteerde.

Na dit college was het gezelschap dringend toe aan de traditionele koffie met appelgebak. Daarna volgde de terugreis over de prachtige Ginkelse heide. Na 48 km arriveerden de liggers van "Mooi Bennekom" weer op het vertrekpunt en waren zij een hoop nutteloze weetjes wijzer.

zondag 18 oktober 2015

Snelle LEL2015

Vandaag reed ik voor de vierde keer de LEL2015, een individuele tijdrit van Lelystad naar Enkhuizen en weer terug over de Houtribdijk (52,6 km)...

Mijn vijfde LEL
De LEL wordt elk jaar georganiseerd als afsluiting van de zomercompetitie van de NVHPV (de Nederlandse Vereniging van Human Powered Vehicles, ofwel de Nederlandse ligfietsvereniging). Het weer was niet om over naar huis te schrijven. Desalniettemin heb ik een fraaie tijd neergezet, namelijk 1 uur 36 minuten en 33,557 seconden. Ofwel een gemiddelde snelheid van 32,69 km/h. In de tabel kun je zien hoe ik de vijf LELs die ik tot nu toe heb gereden heb gepresteerd.

CORRECTIE: Jan van Steeg merkte op www.ligfiets.net terecht het volgende op: "De dijk wordt blijkbaar steeds langer.... Hij is nu al 52,6 km. Het geeft wel mooie gemiddeldes maar op mijn GPS is de LEL afstand toch echt niet meer dan 50,96 km." Deel ik deze afstand (afgerond 51 km) door de gereden tijd, dan kom ik op een povere snelheid van 31,86 km/h. Op één na de langzaamste tijd.

Lekke banden
Het was wel een lekke banden festijn, twee velomobilisten hadden zelfs drie keer een lekke band. Één van die pechvogels vroeg mij toen ik langs hem fietste of ik nog een reservebinnenband voor hem had. Want na zijn twee eerdere lekke banden was hij wel door zijn reservevoorraad heen. Uiteraard gaf ik hem mijn reparatiebidon met reservemateriaal. Dit kostte mij wel een kostbare minuut, maar een medeligger in nood laat je natuurlijk niet staan. Zonder deze filantropische daad, zou ik een gemiddelde snelheid van 33,03km/h hebben gescoord, de snelste aller LEL-tijden (CORRECTIE: 32,19 km/h, nog steeds de op één na langzaamste tijd).


De winnaars

Tijdwaarnemer Gerard
Mooi resultaat
Er reden dit jaar slechts 14 fietsers mee; 8 velomobielen (gestroomlijnde "bananen") en 6 open liggers. Ik ben als nummer 10 van 14 geëindigd; 31% was dus langzamer en 69% was sneller. Geen slecht resultaat. Vergeleken met de open liggers was ik nummer 4 van 6 (40% was langzamer en 60% sneller). Deze positie scoor ik wel vaker. Kortom een mooi resultaat, dat niet anders wordt door de CORRECTIE van de afstand).

Evaluatie