BoCycle

BoCycle

vrijdag 28 december 2012

Oplossing Kerstpuzzel

Hierbij dan de oplossing van de Kerstpuzzel die een week geleden op dit blog verscheen...

Rekensom
Als ik 150 Watt trap en een helling van 2 % oprijd, dan is mijn snelheid volgens Bocycles rekenprogramma 18,4 km/h (gewicht berijder + ligfiets = 95 kg). Tijdens het afdalen van de 5 km lange klim fiets ik 42,50 km/h. De klim duurt 0,2717 uur en de afdaling 0,1176 uur. Bij elkaar is dat 0,3894 uur, waaruit de gemiddelde snelheid volgt van 25,68 km/h (10 km / 0,3894 uur).

Het goede antwoord is...
  • Antwoord 5
    Het goede antwoord is dus 25,68 km/h (het vijfde antwoord); door vier puzzelaars goed beantwoord. 
  • Antwoord 3
    De meesten hadden antwoord 3 gekozen (de gemiddelde snelheid op en neer de heuvel is gelijk aan de snelheid op vlak terrein). Dit lijkt logisch, want de potentiële energie die je bij het klimmen opbouwt is precies even groot als de energie die bij het afdalen weer vrijkomt. Dat dit antwoord niet juist is, illustreert het rekenvoorbeeld met een ligfietser die samen met zijn fiets 150kg weegt. Om 10 km op vlak terrein af te leggen heeft hij 21 min en 12 sec nodig. Heuvel op doet hij over de 5 km al langer, namelijk 22:38. Hij dendert dan overigens wel met een snelheid van 48 km/h over de finish aan de voet van de heuvel. Ook gaat er een deel van de energie verloren aan luchtweerstand en die is bij de afdaling met hoge snelheid veel groter dan bij het klimmen (de luchtweerstand neemt toe met het kwadraat van de snelheid). 
  • Antwoord 1
    Dan hebben er twee respondenten antwoord 1 (30,34 km/h) gekozen. Zij hebben waarschijnlijk het gemiddelde genomen van de snelheid heuvelopwaarts en heuvelafwaarts. Dit lijkt goed, maar zij houden er geen rekening mee dat je heuvelopwaarts met die lage snelheid er langer over doet, dan over de snelle afdaling. En gemiddelde snelheid is toch echt de afstand gedeeld door de tijd. 

De moraal van dit verhaal
En wat is nu de wijze les die uit deze puzzelarij kan worden geleerd? Wat je met klimmen aan snelheid inboet, wordt met de snelle afdaling lang niet gecompenseerd.

Fietsplezier
Ik wens jullie veel fietsplezier in het nieuwe jaar!!!

Geen opmerkingen: